Je terapeutický a diagnosticky systém, ktorý sa stal nevyhnutnou súčasťou diagnostiky a terapie pohybových porúch. Je to súbor stimulačných techník, pomocou ktorých možno navrátiť do funkcie svalové súhry, ktoré človek pri svojom pohybe nedokáže vedome zapájať.

Pri poruchách CNS akoukoľvek príčinou je spontánne zapojenie týchto pohybových vzorov obmedzené. Pri správnej stimulácii v rámci Vojtovej metódy sú vysielané impulzy do mozgu čím je priamo ovplyvnená riadiaca zložka motoriky CNS.

Čiže cieľom terapie je zmiernenie problémov a návrat správnych pohybových funkcii.

Diagnózy vhodné k terapii:

  • NCP
  • Periférna paréza
  • Pooperačné stavy pohybovej sústavy (TEP)
  • Bolesti chrbta
  • Bolestivé rameno
  • Skolioza
  • Neurologické ochorenia
  • SM-skleróza multiplex
  • Deti s DMO