Manuálna lymfodrenáž sa považuje v dnešnej dobe za najlepšiu terapiu chronických opuchov, posttrombotického syndrómu, kŕčových žíl a hlavne primárneho a sekundárneho opuchu (lymfedému). Lymfedém končatín je závažným ochorením, ktoré zaťažuje pacienta ako fyzicky, tak aj psychicky.

Delíme ho na:

  • primárny
  • sekundárny

(zápal, parazitické ochorenie, nádorové ochorenie, úrazy, operačné výkony).

 

Primárny lymfedém začína na periférii končatín a postupuje centrálne, zatiaľ čo sekundárny začína pred prekážkou, čiže centrálne a postupuje periférne.

Manuálna lymfodrenáž trvá 45 – 60 minút. Vykonáva sa denne počas 1 mesiaca (4 týždňov).

Vyznačuje sa svojou jemnosťou a ľahkosťou. Cieľom hmatovej techniky je predovšetkým podpora odtoku lymfy z tkanív.